Általános Szerződési Feltételek

1. Általános tudnivalók, feltételek

A Marcsa Néni Családja Kft. (1172 Budapest, Ananász u. 31., Adószám: 23913587-2-42) által üzemeltetett www.hidegtalvarazs.hu webáruház, – a továbbiakban: www.hidegtalvarazs.hu a társaság interneten elérhető termékkatalógusa, amely saját készítésű hidegtálakat, szendvicsek, salátákat, egyéb hidegkonyhai készítmények, desszertek, péksütemények és üdítőitalok forgalmazásával foglalkozik.

A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Marcsa Néni Családja Kft. és a rendelést leadó magánszemély, vagy cég – továbbiakban Megrendelő – között. A vásárlási szerződés a Marcsa Néni Családja Kft.-vel írásban megkötött szerződésnek minősül. A Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

2. Szerződő felek

A szerződés a Marcsa Néni Családja Kft. (1172 Budapest, Ananász u. 31., Adószám: 23913587-2-42), estében mint Eladó, és a Megrendelő, esetében mint Vevő között jön létre. A Marcsa Néni Családja Kft. felelősséget kizárólag a www.hidegtalvarazs.hu weboldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért vállal.

A vásárló a www.hidegtalvarazs.hu weboldalon elérhető online adatlapok kitöltésével adja meg megrendelési adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a Marcsa Néni Családja Kft. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. Marcsa Néni Családja Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

3. Árak

A www.hidegtalvarazs.hu webáruházban, a termékfelsorolásban és a termékek adatlapján feltüntetett árak az adott termék végső, ÁFA – val növelt fogyasztói ára, amely már tartalmazza a csomagolás díját is. A házhozszállítás szolgáltatásának megrendelése esetén a szolgáltatás költségeit a vásárlási ár és a megadott szállítási cím távolsága a Marcsa Néni Családja Kft. telephelyétől és konyhájától kiszámítva adja meg. A szállítási díjat a webáruház automatikusan kiszámolja. A mindenkori szállítási feltételeket és tarifákat a www.hidegtalvarazs.hu webáruház „HÁZHOZSZÁLLÍTÁS” nevű menüpontja tartalmazza. A feltüntetett árak érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Hidegtálvarázs Kft. kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

4. Fizetési módok

A www.hidegtalvarazs.hu webáruházban történő vásárlás során a következő fizetési módok érhetőek el:

Készpénzes fizetés átvételkor a Hidegtálvarázs munkatársánál.

Közvetlen Online bankkártyás fizetés az áruház weboldalán.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

OTP és K&H online SZÉP kártyás fizetés közvetlenül az áruház weboldalán.
Az online SZÉP kártyás fizetések a kiválasztott bank biztonságos rendszerén keresztül valósulnak meg.

Amennyiben a vásárlás során az áruház oldalán nem történik online bank vagy SZÉP kártyás fizetés a megvásárolt termékek átvételekor már csak kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség.

5. A Marcsa Néni Családja Kft. felelősségvállalása

A www.hidegtalvarazs.hu webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház „Házhozszállítás, Gyakran Ismételt Kérdések, Általános szerződési feltételek, Rólunk, és Adatvédelem” menüpontjaiban olvashatók. Marcsa Néni Családja Kft. vállalja, hogy a fent jelzett weboldalakon leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Megrendelő kijelenti, hogy a weboldalak és dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

6. Vásárló felelősségvállalása

Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről kötelező érvényű vásárlási szándéknak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Marcsa Néni Családja Kft. részére:

Azaz a Megrendelő a szerződés szerint szállított Termékeket bármely okból nem veszi át, Megrendelő köteles a Marcsa Néni Családja Kft. ezzel kapcsolatban felmerült kárát, továbbá a megrendelés értékének 10-szeresének megfelelő összeget bánatpénz címén megtéríteni.

7. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A www.hidegtalvarazs.hu webáruházban leadott megrendelésről a megrendelő postafiókjába a rendszer által automatikusan küldött üzenetet, másolatot kap.
A megrendelés visszaigazolását ügyfélszolgálatunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 1 napon belül e-mailben/telefonon igazolja vissza. Az esetleges műszaki hibák (pl. internet, hálózatok stb.) kiküszöbölése miatt a vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.
Amennyiben a megrendelést 48 órán belül a www.hidegtalvarazs.hu nem igazolja vissza, úgy a vásárló a megrendelési kötöttsége alól mentesül.

8. Rendelés lemondása

A Megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény szállítása előtt 72 órával a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a megrendelést azonosító adatokkal (megrendelő neve, számlázási adatok, a teljesítés kért időpontja, telefonszám stb.) megjelölésével kell az rendeles@hidegtalvarazs.hu címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt a Marcsa Néni Családja Kft. ügyfélszolgálata visszaigazolta.

A szállítási/átvételi időponthoz képest 48 órán belül a rendelés lemondására nincs lehetőség. Amennyiben mégis megtörténik, akkor ez esetben a Felek a körülményeket, lehetőségeket figyelembe véve egyeztetést kezdeményeznek, az esetlegesen felmerülő károk minimalizálása érdekében. Ellenkező megállapodás hiányában Megrendelő fizetési kötelezettsége változatlanul fenn áll.

A www.hidegtalvarazs.hu webáruházban forgalmazott termékkörök romlandó élelmiszerként vannak kategorizálva, termékcsere, visszavásárlás stb. élelmiszerbiztonsági okok miatt nem lehetséges.

A vásárló elállási jogára egyebekben a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet irányadó, különös tekintettel azokra a rendelkezésekre, melyek a fogyasztó személyéhez kötött, a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított, vagy természeténél fogva nem visszaszolgáltatható, vagy gyorsan romlandó termékekre vonatkoznak.

9. Hírlevél szolgáltatás

8.1 A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
8.2 A felhasználó a 8.1 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

10. Panaszkezelés módja

A Marcsa Néni Családja Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a vásárlónak mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „Elérhetőségek” menüpontban található rendeles@hidegtalvarazs.hu e-mail címen, illetve postai levél útján is közölheti. A Marcsa Néni Családja Kft. a szolgáltatásaival kapcsolatosan beérkező panaszokat legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a vásárlót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a vásárló rendelkezésére.

11. Vegyes rendelkezések

Amennyiben az Általános Szerződések Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy nézeteltéréseik békés útón történő rendezése érdekében a Tőlük elvárható módon mindent megtesznek.

Az esetleges jogviták elbírálására a Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Megtekintések száma 832 (1 ma)

 

Június 17. és 23. között szabadság miatt zárva.

 

KISZÁLLÍTÁS HÉTFŐTŐL SZOMBATIG. Vasárnap ZÁRVA.

 

Fizetés OTP SZÉP vagy Bankkártyával megrendeléskor itt a webáruházban, vagy a futárnál (csak) készpénzzel!